CL-PLUGIN/LISTINDEX template

CL-PLUGIN/LISTINDEX

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAttribute% => int (1)
  • %readBody% => str (Ponúkame v ...)
  • %readClass% => str ()
  • %readDesc% => str (Jednoducho)
  • %readGallery% => int (0)
  • %readHighlight% => int (0)
  • %readId% => int (204)
  • %readIdImage% => int (4635)
  • %readIdPicture% => int (0)
  • %readInfoBody% => str ()
  • %readInfoDesc% => str ()
  • %readInfoId% => int (20)
  • %readInfoName% => str (My to vidíme)
  • %readInfoTheme% => str (plugin/List ...)
  • %readName% => str (poctivo a c ...)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (4)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (77)
  • %readPlugItems% => int (4)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str ()
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str ()
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (0.000000)
  • %readSymbolic% => str ()
  • %readTheme% => str ()
  • %readUrl% => str ()
  • %readUrlTarget% => int (1)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCount% => int (0)
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlError% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (nasdvor.sk ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ()
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => str ()
  • %readPageBonusMode% => str ()
  • %readPageCalendarToday% => str (-)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (-)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (nasdvor.sk)
  • %readPageDomainTop% => str (nasdvor)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (1)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdBranch% => int (0)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (0)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (0)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str (Domáce pot ...)
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (35)
  • %readPageSectionMaster% => str (main)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (default)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/)
  • %readPageUriBase% => str (/)
  • %readPageUrl% => str (https://nas ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (asc)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2021-12-08)
  • %readSystDatetime% => str (2021-12-08 ...)
  • %readSystDay% => int (3)
  • %readSystIpClient% => str (54.198.139.112)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.146)
  • %readSystTime% => str (19:38:35)
  • %readSystWeek% => int (49)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()

CI-TIPPRODUCTS template

CI-TIPPRODUCTS

 • Zoznam premennych STANDARD

  • %readAction% => int (0)
  • %readAmount% => int (12.000000)
  • %readAttrCarbohydrate% => int (0.00)
  • %readAttrEnergyKcal% => int (0.00)
  • %readAttrEnergyKj% => int (0.00)
  • %readAttrFat% => int (0.00)
  • %readAttrFiber% => int (0.00)
  • %readAttrProtein% => int (0.00)
  • %readAttrSalt% => int (0.00)
  • %readAttrSaturate% => int (0.00)
  • %readAttrSugar% => int (0.00)
  • %readAttribute% => int (1)
  • %readAttributes%=> Array(
       %readDiff% => str ()
       %readId% => int (3)
       %readIdValue% => int (0)
       %readMark% => str (ks)
       %readName% => str (Počet(ks))
       %readType% => str (personal)
       %readUnit% => str (ks)
       %readValue% => int (1.00)
       %readValues%=> Array()
   )
  • %readAvailable% => int (0)
  • %readBonus% => int (0.0000)
  • %readCartAmount% => int (0)
  • %readCartPriceBase% => int (0)
  • %readCartPriceTax% => int (0)
  • %readCategory% => int (410)
  • %readCategoryClass% => str ()
  • %readCategoryClickable% => int (1)
  • %readCategoryHighlight% => int (0)
  • %readCategoryName% => str (Vianočné ba ...)
  • %readCategoryTitle% => str ()
  • %readCode% => str (GB20)
  • %readCombine% => int (1)
  • %readDescFull% => str (Potešte svo ...)
  • %readDescMore% => str ()
  • %readDescShort% => str ()
  • %readDescShortA% => str ()
  • %readDescShortB% => str ()
  • %readDiscount% => int (0.0000)
  • %readEan% => str ()
  • %readExtra% => int (0.0000)
  • %readFavourite% => int (0)
  • %readFee% => int (0)
  • %readFeeId% => int (0)
  • %readFeeModeA% => int (0)
  • %readFeeModeB% => int (0)
  • %readFeeModeC% => int (0)
  • %readFeeModeD% => int (0)
  • %readFeeModeE% => int (0)
  • %readFeeModeF% => int (0)
  • %readFeeModeG% => int (0)
  • %readFeeModeH% => int (0)
  • %readFeeName% => str ()
  • %readFeeOpti% => int (0)
  • %readFeePrice% => int (0.000000)
  • %readFeeType% => int (0)
  • %readFlagBudg% => int (1)
  • %readFlagCoup% => int (1)
  • %readFlagDisc% => int (1)
  • %readFlagExternal% => int (1)
  • %readFlagGive% => int (0)
  • %readFlagInherit% => int (0)
  • %readFlagInstall% => int (0)
  • %readFlagSpecial% => int (0)
  • %readGallery% => int (0)
  • %readGuarantee% => int (0)
  • %readId% => int (3038)
  • %readIdAnalytic% => int (0)
  • %readIdCategory% => int (410)
  • %readIdFile% => int (0)
  • %readIdParent% => int (0)
  • %readIdPlanner% => int (0)
  • %readIdProducer% => int (41)
  • %readIdReservation% => int (0)
  • %readIdTable% => int (0)
  • %readImg% => int (5632)
  • %readKeywords% => str ()
  • %readModule% => str (eshop-product)
  • %readName% => str (Darčeková p ...)
  • %readNew% => int (1)
  • %readNumsType% => int (0)
  • %readObject% => str ()
  • %readPacking% => int (0)
  • %readPartNo% => str (GB20)
  • %readPlugClass% => str ()
  • %readPlugCount% => int (12)
  • %readPlugDesc% => str ()
  • %readPlugHeight% => int (0)
  • %readPlugId% => int (81)
  • %readPlugItems% => int (12)
  • %readPlugMedia% => int (0)
  • %readPlugPaging% => str («&laq ...)
  • %readPlugParam% => int (0)
  • %readPlugRedirect% => str ()
  • %readPlugSpace% => str (content-s)
  • %readPlugTarget% => int (1)
  • %readPlugTitle% => str (Najpredávan ...)
  • %readPlugWidth% => int (0)
  • %readPrice% => int (83.330000)
  • %readPriceBase% => int (83.33)
  • %readPriceBaseBase% => int (83.33)
  • %readPriceBaseTax% => int (99.996)
  • %readPriceBasicBase% => int (83.33)
  • %readPriceBasicTax% => int (99.996)
  • %readPriceBonusBase% => int (0)
  • %readPriceBonusTax% => int (0)
  • %readPriceCustomerBase% => int (83.33)
  • %readPriceCustomerTax% => int (99.996)
  • %readPriceDepositBase% => int (0)
  • %readPriceDepositTax% => int (0)
  • %readPriceDisc% => int (0)
  • %readPriceDiscBase% => int (0)
  • %readPriceDiscTax% => int (0)
  • %readPriceEshopBase% => int (83.33)
  • %readPriceEshopTax% => int (99.996)
  • %readPriceExtraBase% => int (0)
  • %readPriceExtraTax% => int (0)
  • %readPriceFee% => int (0)
  • %readPriceFilt% => int (99.9960000000)
  • %readPriceGroupBase% => int (83.33)
  • %readPriceGroupTax% => int (99.996)
  • %readPriceLast% => int (0)
  • %readPriceMaxBase% => int (0)
  • %readPriceMaxCustomerBase% => int (0)
  • %readPriceMaxCustomerTax% => int (0)
  • %readPriceMinBase% => int (0)
  • %readPriceMinCustomerBase% => int (0)
  • %readPriceMinCustomerTax% => int (0)
  • %readPriceOriginalBase% => int (83.33)
  • %readPriceOriginalTax% => int (99.996)
  • %readPriceRabateRatio% => int (0)
  • %readPriceRabateValue% => int (0)
  • %readPriceSale% => int (83.330000)
  • %readPriceShort% => int (83.33)
  • %readPriceTax% => int (16.666)
  • %readPriceUnit2CustomerBase% => int (83.33)
  • %readPriceUnit2CustomerTax% => int (99.996)
  • %readPriceUnitBaseBase% => int (83.33)
  • %readPriceUnitBaseTax% => int (99.996)
  • %readPriceUnitBasicBase% => int (83.33)
  • %readPriceUnitBasicTax% => int (99.996)
  • %readPriceUnitCustomerBase% => int (83.33)
  • %readPriceUnitCustomerTax% => int (99.996)
  • %readPriceUnitEshopBase% => int (83.33)
  • %readPriceUnitEshopTax% => int (99.996)
  • %readProducer% => int (41)
  • %readProducerName% => str (Gazdovia)
  • %readProducerTitle% => str ()
  • %readQuantity% => int (0.0000)
  • %readQuantity2% => int (0.0000)
  • %readQuantity2Base% => int (0.0000)
  • %readQuantityBase% => int (0.0000)
  • %readRabate% => int (0.000000)
  • %readRabateId% => int (0)
  • %readRabatePrice% => int (0.000000)
  • %readRabateType% => int (0)
  • %readRecommend% => int (0)
  • %readRequest% => int (0)
  • %readReserved% => int (0)
  • %readSale% => int (0)
  • %readSequence% => int (3038)
  • %readShipped% => int (0)
  • %readShipping% => int (0)
  • %readStorAmount% => int (12.000000)
  • %readStorQuantity% => int (12.0000000000)
  • %readStorReally% => int (12.000000)
  • %readTax% => int (20)
  • %readTaxId% => int (1)
  • %readTip% => int (1)
  • %readTop% => int (0)
  • %readUnit% => str (pieces)
  • %readUnit2% => str ()
  • %readUnit2Base% => str ()
  • %readUnitBase% => str (pieces)
  • %readUrl% => str (darcekove-p ...)
  • %readWeight% => int (0.0000)
  • %readYoutube% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: BILL

  • %readBillId% => int (2)
  • %readBillIdLogo% => int (5601)
  • %readBillName% => str (Slovenská p ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: DATA

  • %readDataCartBonus% => int (0)
  • %readDataCartBonusTax% => int (0)
  • %readDataCartCount% => int (0)
  • %readDataCartCurr% => int (0)
  • %readDataCartList%=> Array()
  • %readDataCartPrice% => int (0)
  • %readDataCartPriceTax% => int (0)
  • %readDataCompareCount% => int (0)
  • %readDataFavouriteCount% => int (0)
  • %readDataSendList%=> Array()
  • %readDataSendMark% => str ()
  • %readDataSendPrice% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliver% => int (0)
  • %readDataSendPriceDeliverTax% => int (0)
  • %readDataSendPricePayment% => int (0)
  • %readDataSendPricePaymentTax% => int (0)
  • %readDataSendPriceTax% => int (0)
  • %readDataWaitCount% => int (0)
  • %readDataWaitList%=> Array()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: FILT

  • %readFiltBonus% => str (FALSE)
  • %readFiltCount% => int (0)
  • %readFiltSort% => str (asc)
  • %readFiltView% => str (box)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: HTML

  • %readHtmlAlert% => str ()
  • %readHtmlCart% => str ()
  • %readHtmlDevoid% => str ()
  • %readHtmlDiscussion% => str ()
  • %readHtmlError% => str ()
  • %readHtmlFilter% => str ()
  • %readHtmlFoot% => str (nasdvor.sk ...)
  • %readHtmlNavigation% => str ()
  • %readHtmlPaging% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: META

  • %readMetaFoot% => str ()
  • %readMetaHead% => str ()
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: ORG

  • %readOrgId% => int (0)
  • %readOrgIdLogo% => int (0)
  • %readOrgName% => str (N/A)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: PAGE

  • %readPageAlertErrs%=> Array()
  • %readPageAlertHelp%=> Array()
  • %readPageAlertInfo%=> Array()
  • %readPageAlertOk%=> Array()
  • %readPageAlertSucc%=> Array()
  • %readPageBonusCoef% => str ()
  • %readPageBonusMode% => str ()
  • %readPageCalendarToday% => str (-)
  • %readPageCalendarTomorrow% => str (-)
  • %readPageClass% => str ()
  • %readPageCurr% => str (eur)
  • %readPageDescription% => str ()
  • %readPageDomain% => str (nasdvor.sk)
  • %readPageDomainTop% => str (nasdvor)
  • %readPageEmptyData% => int (1)
  • %readPageEmptyList% => int (1)
  • %readPageH1% => str ()
  • %readPageIdBranch% => int (0)
  • %readPageIdCategory% => int (0)
  • %readPageIdImage% => int (0)
  • %readPageIdItem% => int (0)
  • %readPageIdMain% => int (0)
  • %readPageIdModule% => int (0)
  • %readPageIdPage% => int (0)
  • %readPageIdRelate% => int (0)
  • %readPageIdRoot% => int (1)
  • %readPageKeywords% => str (Domáce pot ...)
  • %readPageLang% => str (SK)
  • %readPageMessage% => int (0)
  • %readPageMode% => str (X)
  • %readPageModeCust% => str (amount)
  • %readPageModeDesc% => str ()
  • %readPageOutoff% => int (0)
  • %readPagePurchase% => int (35)
  • %readPageSectionMaster% => str (main)
  • %readPageSectionSecond% => str ()
  • %readPageSectionSlave% => str (default)
  • %readPageTheme% => str ()
  • %readPageUri% => str (/)
  • %readPageUriBase% => str (/)
  • %readPageUrl% => str (https://nas ...)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SET

  • %readSetAvailable% => int (0)
  • %readSetBonus% => int (0)
  • %readSetBy% => int (0)
  • %readSetDateFrom% => str ()
  • %readSetDateTo% => str ()
  • %readSetRows% => int (24)
  • %readSetSearch% => str ()
  • %readSetSort% => str (asc)
  • %readSetView% => int (0)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: SYST

  • %readSystDataFloat% => int (1.2)
  • %readSystDataInt% => int (9)
  • %readSystDataStr% => str (string)
  • %readSystDate% => str (2021-12-08)
  • %readSystDatetime% => str (2021-12-08 ...)
  • %readSystDay% => int (3)
  • %readSystIpClient% => str (54.198.139.112)
  • %readSystIpServer% => str (95.168.193.146)
  • %readSystTime% => str (19:38:35)
  • %readSystWeek% => int (49)
 • ZOZNAM PREMENNÝCH: USER

  • %readUserAccessAll% => int (0)
  • %readUserAccessGroup%=> Array()
  • %readUserAccessLevel% => str (viewer)
  • %readUserAccessSome% => int (0)
  • %readUserCard% => str ()
  • %readUserCredit% => int (0)
  • %readUserDateExpiry% => str ()
  • %readUserDateLogin% => str ()
  • %readUserDateLogout% => str ()
  • %readUserForename% => str (N/A)
  • %readUserId% => int (0)
  • %readUserIdBranch% => int (0)
  • %readUserIdPrice% => int (0)
  • %readUserKind% => str ()
  • %readUserLogin% => str (N/A)
  • %readUserMail% => str ()
  • %readUserPoints% => int (0)
  • %readUserSurname% => str (N/A)
  • %readUserType% => str ()
Králik domáci 2kg - Frankofarma
Ringloty cca 500 g