Divina

Danielie stehno bez kosti cca 500 g mrazené
Diviačí chrbát bez kosti cca 500 g mrazené
Jelení chrbát bez kosti cca 500 g mrazené
Jelenie stehno bez kosti cca 500 g mrazené
Srnčí chrbát bez kosti cca 500 g mrazené
Danielí chrbát bez kosti cca 500 g mrazené
Diviačie stehno bez kosti cca 500 g mrazené